An 6ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar STAIDÉAR VIETNAMESE - Roinn 2

Hits: 7

… Ar lean do Roinn 1 - ag nuashonrú…

Ábhair fhócas na comhdhála

             TSeo a leanas na opics a dhírigh ar an gcomhdháil faoi 10 bPainéal:

Fadhbanna Réigiúnacha agus Idirnáisiúnta

Ar staid réigiúnach agus idirnáisiúnta

+ Ord polaitiúil agus slándála ar domhan, Oirthear na hÁise agus an Réigiún Ind-Aigéan Ciúin: an status quo agus an dearcadh; 
+ Iomaíocht mhórchumhachtaí, go háirithe iomaíocht straitéiseach na SA-na Síne: an status quo, an dearcadh agus a thionchair ar Viet Nam, an réigiún agus an domhan; 
+ Dúshláin slándála traidisiúnta agus neamhthraidisiúnta don réigiún agus don domhan; 
+ Rialachas réigiúnach agus domhanda, ról na hailtireachta réigiúnacha agus idirnáisiúnta sa chomhthéacs nua.

Ar chaidreamh eachtrach Viet Nam

+ Straitéis agus beartas eachtrach Viet Nam: Éachtaí, deiseanna, dúshláin agus réitigh; 
Viet Nam agus ASEAN;
Caidreamh Viet Nam le cumhachtaí móra (ie SAM, an tSín, an India, an tSeapáin, etc.); 
+ Comhtháthú réigiúnach agus idirnáisiúnta níos doimhne agus níos leithne Viet Nam; 
Viet Nam agus a ról sa rialachas réigiúnach agus domhanda.

      Status quo de staidéir idirnáisiúnta le scoláirí Vítneamacha agus déanann sé taighde ar chaidreamh eachtrach Viet Nam le scoláirí eachtracha.

Idé-eolaíocht, polaitíocht

Shíl Vítneaimis ón am traidisiúnta go dtí an lá inniu

+ Ábhar, nádúr agus tréithe traidisiúnta Vítneamais shíl; 
+ Caidreamh i measc Vítneamais idé-eolaíochtaí agus reiligiúin sa stair; 
+ Tionchar na n-idé-eolaíochtaí agus na reiligiún traidisiúnta ar Cultúr Vítneaimis agus daoine inniu; 
+ Treochtaí smaoinimh ar domhan agus a dtionchar ar Vítneam
+ Saincheisteanna a bhaineann le taighde Shíl Vítneam ar domhan inniu.

Polaitíocht Vítneaimis ó Doimoi go dtí seo

+ Feidhm Marxachas- Leninism in Viet Nam i rith na Próiseas Doi moi
+ Caidrimh mhóra i Próiseas Doimoi
+ Saincheisteanna an pháirtí rialaithe i Vítneam
+ Ról an sóisialach Stát na ndaoine, ag na daoine agus ag na daoine; 
+ Saincheisteanna a bhaineann le bainistíocht shóisialta, ceartas sóisialta, dul chun cinn sóisialta, comhthoil shóisialta agus dlúthpháirtíocht shóisialta.

Staidéar Eitneach agus Reiligiúnach

Staidéar Eitneach

+ Saincheisteanna eitneacha i bhforbairt inbhuanaithe grúpaí eitneacha agus i bhfeidhm aontacht náisiúnta mhór; 
+ Beartais eitneacha agus forbairt inbhuanaithe grúpaí eitneacha a chur i bhfeidhm; 
+ Ról grúpaí eitneacha sa tír agus i bpobal thar lear Vítneamais i mbun an Pobal náisiúnta-eitneach Vítneam
+ Luachanna cultúrtha grúpaí eitneacha agus cultúr náisiúnta aontaithe de Viet Nam san éagsúlacht reatha; 
+ Athrú ar shlí bheatha, an tsochaí, an cultúr, an comhshaol, srl. Agus forbairt inbhuanaithe na ngrúpaí eitneacha reatha; 
+ Saincheisteanna nua na bpobal eitneach-reiligiúnach go comhaimseartha Viet Nam.

Staidéir Reiligiúin

+ Reiligiúin agus claochlú reiligiúnach i Viet Nam sa chomhthéacs nua; 
+ Idirghníomhaíochtaí idir na réimsí reiligiúnacha agus neamh-reiligiúnacha (an geilleagar, sóisialta, cultúrtha, dlíthiúil, oideachasúil agus comhshaoil) comhaimseartha Viet Nam
+ Grúpaí reiligiúnacha nua atá ag teacht chun cinn, reiligiúin a tháinig chun cinn go hindíreach i Viet Nam inniu; 
+ Athbheochan na Reiligiúin tíre agus treochtaí atá ag teacht chun cinn; 
+ Caidrimh stáit-reiligiúin i Viet Nam sa stair agus faoi láthair.

Oideachas, Oiliúint agus Forbairt Dhaonna i Vítneam

+ Institiúidí agus beartais chun oideachas agus oiliúint a fhorbairt i Viet Nam i dtéarmaí gheilleagar an mhargaidh agus chomhtháthú idirnáisiúnta, ag glacadh cáilíocht agus éifeachtúlacht aschuir mar bheart; 
+ Is iad oideachas agus oiliúint atá ceangailte leis an eolaíocht agus an teicneolaíocht príomhthiománaithe na forbartha socheacnamaíche; 
+ Éifeachtacht agus éifeachtúlacht bhainistíocht stáit, bainistíocht ghairmiúil agus riarachán san oideachas agus san oiliúint i dtreo meicníochta neamhspleáchais a bhaineann le cuntasacht institiúidí oideachais agus oiliúna; 
+ Straitéis maidir le comhar agus comhtháthú idirnáisiúnta san oideachas agus san oiliúint ionas go Viet Nam beidh sí ina tír láidir san oideachas agus san oiliúint sa réigiún, teacht suas le hardleibhéal an domhain, páirt a ghlacadh sa mhargadh idirnáisiúnta d’oiliúint acmhainní daonna; 
+ Oideachas agus oiliúint dírithe ar thraidisiúin tírghrá, mórtais náisiúnta, creidimh agus mianta rathúla sona a spreagadh forbairt Viet Nam
+ Oideachas agus oiliúint chun feasacht a mhúscailt, meas a thabhairt agus cloí leis an dlí, an comhshaol a chosaint, féiniúlacht chultúrtha náisiúnta na Muintir Vítneam, go háirithe an ghlúin óg; 
Forbairt chuimsitheach dhaonna Viet Nam de réir a chéile tá sé ag éirí mar chroílár na straitéise forbartha socheacnamaíche; 
+ Le forbairt Muintir Vítneam go cuimsitheach, sláinte, cumas, cáilíochtaí, feasacht agus ardfhreagracht a bheith orthu féin, ar a dteaghlaigh, ar an tsochaí agus ar an náisiún; 
+ Buanna, faisnéis agus cáilíochtaí Muintir Vítneam is é lár, sprioc agus fórsa tiomána an fhorléirithe náisiúnta; 
Innéacs um Fhorbairt Dhaonna (HDI) agus a shaincheisteanna i Viet Nam inniu; 
+ Is é an córas luacha náisiúnta, an córas luacha cultúrtha agus caighdeáin an duine an bunús le haghaidh oideachas agus oiliúint agus forbairt dhaonna a fhorbairt i Viet Nam
+ Feabhas a chur ar stádas Muintir Vítneam trí oideachas in eolas, eitic, aeistéitic, scileanna saoil agus corpoideachas; 
+ Beartas den scoth chun buanna agus saineolaithe a mhealladh agus a léirthuiscint go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Eacnamaíocht, Teicneolaíocht agus an Comhshaol

+ Comhtháthú agus athchóiriú eacnamaíoch (Doimoi) i Viet Nam
+ Miondealuithe straitéiseacha eacnamaíocha sa chomhthéacs nua forbartha; 
+ Iomaíochas Gnólachtaí Vítneamacha i bpróiseas an chomhtháthaithe agus na hiomaíochta domhanda; 
+ Athstruchtúrú eacnamaíoch agus athnuachan patrún fáis; 
+ Claochlú digiteach digiteach agus fás uilechuimsitheach i Viet Nam
+ Ag baint leasa as Tionscal 4.0 deiseanna chun ról na heolaíochta, na teicneolaíochta agus na nuálaíochta i bhforbairt shocheacnamaíoch a fheabhsú; 
+ An institiúid eacnamaíoch margaidh atá dírithe ar shóisialaithe a shaibhriú agus a chríochnú; 
+ Forbairt uirbeach, forbairt eacnamaíoch réigiúnach, agus forbairt nua i gceantair thuaithe; 
Viet Nam agus comhaontuithe saorthrádála giniúna nua (EVFTA, CPTPP); 
+ Forbairt eacnamaíoch a bhaineann le cosaint an chomhshaoil ​​agus freagairt ar athrú aeráide i Viet Nam
+ Ag freagairt don Paindéim Covid-19, “dé-spriocTroid in aghaidh na paindéime agus an geilleagar a fhorbairt i ngnáth-chomhthéacs nua; 
+ Geilleagar muirí inbhuanaithe a fhorbairt i Viet Nam
+ Bainistíocht agus úsáid éifeachtach acmhainní nádúrtha, cosaint an chomhshaoil ​​agus freagairt ar athrú aeráide; 
+ Cur i bhfeidhm Viet Nam ar an Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) faoi na Náisiúin Aontaithe 2030 Clár Oibre um Fhorbairt Inbhuanaithe.

Teangeolaíocht, Litríocht

Teangeolaíocht

+ Teoiricí nua teangeolaíochta a chur i bhfeidhm ar domhan agus staidéar á dhéanamh ar an Teanga Vítneaimis agus teangacha na mionlach eitneach; 
+ An Teanga Vítneaimis faoi ​​thionchar na tionsclaíochta, an nuachóirithe, an uirbithe, na himirce agus an chomhtháthaithe idirnáisiúnta; 
+ Gaol idir teanga agus cultúr, ag déanamh staidéir ar na tréithe cultúrtha - smaointeoireacht náisiúnta arna sloinneadh trí theanga; 
+ Íonacht agus forbairt an Teanga Vítneaimis i gcomhar le caighdeánú an Vítneamais i gcomhthéacs an chomhtháthaithe idirnáisiúnta agus an 4.0 réabhlóid
+ Róil agus féiniúlachtaí na dteangacha mionlaigh eitneacha a chaomhnú agus a chur chun cinn chun cur le forbairt inbhuanaithe na tíre sa chomhthéacs nua; 
+ Teangeolaíocht fheidhmeach, teagasc teanga i scoileanna, teagasc Vítneamais mar theanga iasachta, srl. i gcomhthéacs an chomhtháthaithe idirnáisiúnta.

Litríocht

+ Ranníocaíocht Litríocht Vítneaimis (ó litríocht tíre go litríocht chomhaimseartha; litríocht intíre agus litríocht Vítneaimis thar lear) leis an bpróiseas athnuachana agus nuachóirithe náisiúnta; 
+ Litríocht mhionlach eitneach: próiseas forbartha, scríbhneoirí, treochtaí feiceálacha; an caidreamh náisiúnta - eitneach; féiniúlacht chultúrtha, idirghníomhaíocht chultúrtha agus liteartha, srl. 
+ Comhtháthú idirnáisiúnta agus féiniúlacht náisiúnta i Litríocht Vítneaimis (tionchair an domhandaithe ar an litríocht; malartú cultúrtha agus litríochta; saincheisteanna a bhaineann le carachtar agus anam a thógáil ag iompar aitheantais Vítneam, srl.)
+ Litríocht aistrithe: próiseas forbartha; margadh do litríocht aistrithe, malartú litríochta agus cur chun cinn; cleachtas agus beartas; srl. 
+ Teoiricí agus modhanna nua-aimseartha a chur i bhfeidhm Liteartha Vítneaimis taighde (tionchar an nua-aoiseachais agus an iar-nua-aoiseachais)
+ Litríocht ag múineadh sa tionscal 4.0 ré.

Stáit agus Dlíthe

+ Riail dlí sóisialach a thógáil Stát Viet Nam; Cumhacht Stáit a eagrú, a fheidhmiú agus a rialú; Ról agus feidhmeanna an riail dlí Stát Viet Nam; Uilíocht agus sainiúlacht an smachta reachta Stát Viet Nam
+ Rialachas stáit i Viet Nam i dtreo riachtanais an chomhtháthaithe idirnáisiúnta agus na forbartha inbhuanaithe; 
+ Caidreamh idir saoránaigh stáit agus rannpháirtíocht an phobail i Gnóthaí stáit in Viet Nam
+ Bainistíocht shóisialta i gcásanna neamhghnácha nádúrtha agus sóisialta i Viet Nam
+ Dlíthe maidir le comhtháthú idirnáisiúnta agus cosaint ceannasachta i gcomhthéacs an chomhtháthaithe idirnáisiúnta; 
Ról Viet Nam i gceapadh agus i gcur i bhfeidhm tiomantais idirnáisiúnta; 
+ Códú dlíthiúil agus imirce dlíthe eachtracha i Viet Nam
+ Dlíthe maidir le fás glas agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn; 
+ Comhar idirnáisiúnta maidir le coireacht a chosc; 
+ Dlíthe sibhialta, teaghlaigh agus pósta, dlíthe nós imeachta sibhialta i Viet Nam
+ Dlíthe nós imeachta coiriúil agus coiriúil i Viet Nam
+ Dlíthe ar infheistíocht, gnó agus trádáil i Viet Nam i gcomhthéacs an chomhtháthaithe idirnáisiúnta agus na forbartha inbhuanaithe; 
+ Dlíthe maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus freagairt ar athrú aeráide i Viet Nam
+ Dlíthe maidir le saothair agus slándáil shóisialta i Viet Nam i gcomhthéacs an chomhtháthaithe idirnáisiúnta agus na forbartha inbhuanaithe; 
+ Impleachtaí dlíthiúla an An Ceathrú Réabhlóid Tionsclaíoch.

Stair, Sino-Nom, Seandálaíocht

Stair

Ceisteanna stairiúla Viet Nam ón tús go réamh-Doimoi i réimsí na polaitíochta, na míleata, na heacnamaíochta, na taidhleoireachta, an chultúir agus na sochaí; 
Ceisteanna stairiúla Viet Nam ó Doimoi go dtí seo.

Sino-Ainm

+ Forbairtí nua i Staidéir Sino-Nom
+ Saothrú thar lear Cartlanna Sino-Nom, Doiciméid Sino-Nom mar aon leis na daonnachtaí digiteacha; 
Ábhair Sino-Nom agus staidéar ar Oirthear na hÁise téacsanna clasaiceacha; 
Sino-Ainm sa Cultúr comhaimseartha Vítneam agus ranníocaíochtaí ó Sino-Ainm mór le staidéar a dhéanamh ar Stair Vítneaimis agus cultúr.

Seandálaíocht

+ Fionnachtana seandálaíochta nua i Viet Nam.

Cultúr

+ Saincheisteanna teoiriciúla ginearálta ar Cultúr Vítneaimis i gcomhthéacs an chomhtháthaithe agus na forbartha: beartais chultúrtha, teoiricí, cuir chuige, modheolaíochtaí le haghaidh taighde cultúrtha i gcomhthéacs reatha an chomhtháthaithe agus na forbartha idirnáisiúnta; 
+ Cultúir shóisialta, réigiúnacha agus eitneacha reatha: cultúr an teaghlaigh, líneálacha, pobail, féilte, creidimh, ealaíona, eolas, srl .; 
+ Athstruchtúrú cultúrtha, claochlú agus oiriúnú i Viet Nam i bhfianaise na n-athruithe beoga a tháinig as an bpróiseas comhtháthaithe agus forbartha; 
+ Ról an chultúir i gcomhtháthú agus i bhforbairt inbhuanaithe: Conas a imríonn cultúr mar fhoinsí endogenous tábhachtacha sa phróiseas comhtháthaithe agus forbartha inbhuanaithe; 
+ Tionscal cultúrtha agus cruthaitheach i Viet Nam
+ Oidhreacht chultúrtha a chleachtadh, oidhreacht chultúrtha a chaomhnú agus a chur chun cinn i gcomhthéacs an chomhtháthaithe agus na forbartha i Viet Nam inniu, an comhghaol idir caomhnú agus forbairt oidhreachta, idir inscríbhinn oidhreachta agus dúshláin chun oidhreachtaí, etc. a chosaint agus a chur chun cinn.

Fadhbanna Sóisialta

Struchtúr sóisialta Viet Nam agus srathú san aistriú socheacnamaíoch: foirmiú aicmí sóisialta; soghluaisteacht shóisialta; neamhionannas agus difríochtaí sóisialta; 
+ Imirce agus uirbiú: foirmeacha imirce; dálaí maireachtála agus cáilíocht, caidreamh sóisialta, ranníocaíochtaí eacnamaíocha imirceach; leanaí i dteaghlaigh imirceacha; ceantair uirbithe agus bruachbhailte; 
+ Forbairt tuaithe: athrú ar shlí bheatha, athrú cultúrtha ar stíleanna maireachtála tuaithe, athrú ar úsáid talún, tógáil tuaithe nua; 
+ Daonra agus forbairt inbhuanaithe: Struchtúr daonra ag athrú, ráta torthúlachta; cóimheas gnéis ag am breithe; oiriúnú d’aois an daonra; beartas daonra i ré an chomhtháthaithe; 
+ Teaghlach agus Inscne ag aistriú: pósadh agus colscaradh sa tsochaí nua-aimseartha; athrú ar chaidrimh theaghlaigh, caidreamh inscne; éagsúlacht na gcineálacha nua teaghlach; teaghlaigh ó mhionlaigh eitneacha; ról an teaghlaigh; 
+ Slándáil shóisialta agus obair shóisialta: bochtaineacht i mionlaigh tuaithe, uirbeacha, eitneacha; ábhair leasa; rochtain ar sheirbhísí poiblí; saothair agus slite beatha do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste; samhlacha slándála sóisialta; oiliúint agus cleachtas obair shóisialta; 
+ Bainistíocht shóisialta sa phróiseas forbartha agus comhtháthaithe: samhlacha bainistíochta, modhanna, uirlisí agus toisí sóisialta gaolmhara; muinín shóisialta; 
+ Cúram sláinte: cúram sláinte atáirgthe, sláinte mheabhrach, foréigean teaghlaigh, rochtain ar chúram sláinte agus sábháilteacht bia; 
+ Saincheisteanna sóisialta maidir le claochlú digiteach: Tionchair shóisialta an chlaochlaithe dhigitigh agus 4.0 Réabhlóid Thionsclaíoch; claochlú digiteach i réimsí an tsaothair, na fostaíochta, an oideachais agus an chúraim sláinte; Saincheisteanna teoiriciúla agus praiticiúla na sochaí digití.

FÉACH FREISIN :
◊  An 6ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar STAIDÉAR VIETNAMESE - Roinn 1.

NÓTAÍ :
◊ Foinse:  Acadamh Eolaíochtaí Sóisialta Vítneam (VASS).
◊ Socraíonn Ban Tu Thu téacsanna cló trom, iodálach agus cló mór - thanhdiavietnamhoc.com.

BAN TU THƯ
07 / 2021

(Cuairt amanna 88, cuairteanna 1 lá atá inniu ann)
en English
X